TÀI LIỆU PHỤC VỤ VIỆC HỌC

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2010-2011THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2010-2011

I. Thời gian đăng k‎ý học phần: từ 14/02/2011 đến 05/03/2011

II. Thời gian cho rút học phần đã đăng k‎ý từ 06/03/2011 đến 30/03/2011.

Sau ngày 30/3 sẽ không giải quyết cho rút học phần đã đăng ký với bất kỳ l‎ý do nào.

III. Thời gian đóng học phí: từ 06/03/2011 đến 10/04/2011

Hết ngày 10/4 phần mềm chính thức khóa các học phần đã được đăng ký và sẽ xử l‎ý các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí theo quy chế học vụ tín chỉ.

IV. Những điểm cần lưu ‎ý khi đăng ký học phần

1. Trước khi đăng k‎ý học phần sinh viên phải xem trước thời khóa biểu của lớp. Thời khoá biểu các lớp đã được dán tại ô thông báo tại các phòng K.01, K.02 và đưa lên mạng của cơ sở 2 theo địa chỉ http://www. hui.edu.vn/coso2 mục lịch học.

2. Các môn thực hành, thí nghiệm sẽ do các khoa đăng k‎ý. Sinh viên không được quyền xóa các học phần này vì xoá xong sẽ không đăng k‎ý lại được.

3. Sinh viên nên đăng ký các môn học chuyên ngành theo thời khóa biểu trước sau đó mới đăng k‎ý các môn học chung (ví dụ Tư tưởng Hồ Chí Minh, toán, vật l‎ý…). Thông tin về các môn học chung, môn học chuyên ngành sinh viên có thể tham khảo thêm trong Niên giám hoặc có thể hỏi các giáo viên chủ nhiệm.

4. Khi đăng k‎ý sinh viên phải đọc kỹ tất cả các thông tin liên quan đến lớp học phần:

· ngày học, giờ học (do từ học kỳ 3 các lớp liên thông, tại chức cũng tự đăng k‎ý học phần, nếu sinh viên không đọc kỹ có thể đăng k‎ý nhầm sang các lớp liên thông, tại chức học vào buổi tối).

· mã học phần (ví dụ 111200840, 111200841…..), tên lớp cứng của lớp học phần (ví dụ CDKT11K, CDQT12KA…..). Những thông tin về mã học phần và tên lớp cứng của lớp học phần sẽ giúp sinh viên dễ dàng tìm thông tin về phòng học, lịch học (trong trường hợp có thay đổi so với dự kiến ban đầu) và lịch thi của lớp học phần. Sau khi đã đăng ký xong học phần sinh viên có thể kiểm tra lại thời khóa biểu của các lớp học phần (theo tên lớp cứng) theo thời khóa biểu được đăng trên website của trường http://www. hui.edu.vn mục Thời khóa biểu.

5. Sinh viên có thể đăng ký học vượt nhưng chỉ nên đăng k‎ý học vượt với khóa trước liền kề. Ví dụ sinh viên lớp CD12K chỉ nên đăng ký học vượt với CD11K.

6. Sinh viên cũng sẽ tự đăng ký học lại trên mạng. Sinh viên khi bấm vào nút Đăng k‎ý học lại, trên giao diện sẽ hiện ra các môn sinh viên còn nợ. Sinh viên click vào môn cần học lại, nếu môn học đó có tổ chức giảng dạy trong học kỳ, các lớp học phần sẽ hiện ra bên phần Lớp học phần chưa đăng k‎ý. Sinh viên chọn lớp học phần phù hợp, sau đó thực hiện việc đăng k‎ý giống như khi đăng ký mới.

7. Mỗi sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về kế hoạch, tiến độ học tập của mình do vậy phải tự đăng ký học phần. Nhà trường sẽ không giải quyết những trường hợp xin xóa học phần, chuyển học phần bị sai do nhờ bạn đăng ký.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

nhận xét nào mấy u!!!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More